Thông tin tuyển dụng

STT

Vị trí tuyển dụng

Lĩnh vực

Địa điểm làm việc

Ứng tuyển

1

Trưởng phòng kế toán

Kế toán

TPHCM

2

Nhân viên hỗ trợ

Kế toán

TPHCM

3

Nhân viên Marketing

Marketing

TPHCM

4

Content

Marketing

TPHCM

Scroll to Top